Vinárstvo a vinohrad, Zaujímavosti, novinky

Dron vo vinohrade

Dron vo vinohrade

Vďaka spoločnosti Skywalkers sme otvorili novú epizódu v používaní dronov v poľnohospodárstve.

 

Táto šikovná včielka je schopná postrekovať 1 ha za 10 minút pričom používa len 10 litrov postreku.

 

Túto inovatívnu technológiu sme mali možnosť vyskúšať práve v našom vinohrade pri Šárde, v Galante. Ďakujeme Csabovi Gálovi, licencovanému dron-pilotovi za predvádzanie tohto stroja, s ktorou sme naozaj zažili dotyk budúcnosti.

 

Podľa jeho vyjadrenia takýto stroj je schopný sa udržať vo vzduchu podľa miery zaťaženia okolo 20-30 minút, potom je nutné vykonať dobytie batérií a doplnenie zásobníka postrekovej nádrže, ktoré je možné realizovať pomerne rýchlo.

 

Dobytie batérií trvá cca. 30 min. na 80% kapacity. Veľká výhoda v používaní dronov v agrosektore oproti dnešnej postrekovej praxe spočíva v nastavení menších postrekových kvapiek, čím používajú menej postrekov, sú oveľa ekologickejšie a znamenajú menšie zaťaženie pre životné prostredie.

 

Drony majú snímače polohy a senzory na automatické vyhýbanie sa prekážkam, sú schopné lietať vo výške 10 cm nad poľnohospodárskou plodinou, a môžu lietať aj hneď po dažďoch, kedy mokré úseky nie sú pojazdné traktormi.

 

Procesy postrekovania sú softvérovo úplne automatizované, dron netreba riadiť. Po obletení krajov pozemku (zmapovanie terénu) a po zadaní objemu postreku, dron automaticky vypočíta plán letu a nevynechá ani 1 m2.

 

Automaticky vzlieta z miesta naplnenia postreku a vráti sa do toho istého miesta po vyprázdnení postrekovej nádrže, pričom si zapamätá bod, resp. polohu, kde prestal postrekovať. Po doplnení nádrže sa vráti taktiež automaticky a pokračuje v postrekovaní. Dolet je do 5 km.

 

Cena testovaného dronu bola okolo 11.000 €, k tomu batérie okolo 1.200 € (2 x 600 €) + príslušenstvo, čiže rádovo nižšie náklady, ako na poľnohospodársku techniku.

 

Ich najefektívnejšie využitie je na plochách do 50 ha, ale skoro všade si našli svoje uplatnenie. K prevádzkovaniu takéhoto dronu je treba vybaviť si licenciu, resp. povolenie na vykonávanie leteckých prác.